تبلیغات
درد دل باخدا - الهی توفیقم ده

خداهمانی است كه مامیخواهیم.كاش ماهم همانی باشیم كه خد امی خواست ....یاعلی


Admin Logo
themebox Logo
طرح اصلی Samsung Galaxy S II اندروید 4تاریخ:جمعه 19 شهریور 1389-00:00

نویسنده :آبجی زهرا

الهی توفیقم ده

باسلام.... عید فطر مبارك

دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..."دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد،به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایت انجام دهم؟..."دنیا هم بتو خواهد گفت: خدمتی برایتان انجام دهم؟

هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خواهد دید،چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید،زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.

درستكارترین مردم جهان بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند،حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند.از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید،اینست كه گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید.

اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید،مهربانی را انتخاب كنید.انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان،یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.عشقم نثار کسی است که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد.به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم.بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم.در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشش عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم،بلکه با اعمالم سعی می‌کنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد ص باشم.آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه،خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.دروغ انفجاری مهلک است در اعتماد به نفس تو و آینده ای که برای خود خواهی ساخت.الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم.بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم .پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم.زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم، و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.

التماس دعانظرات()