تبلیغات
درد دل باخدا - راز خوبان

خداهمانی است كه مامیخواهیم.كاش ماهم همانی باشیم كه خد امی خواست ....یاعلی


Admin Logo
themebox Logo
طرح اصلی Samsung Galaxy S II اندروید 4تاریخ:سه شنبه 6 مهر 1389-10:43

نویسنده :آبجی زهرا

راز خوبان

باسلام ...

 

حضرت علی ( ع ) می فرمایند:

 

 نزدیک ترین شما به خداوند ، خوش اخلاق ترین شما است .

 

نكاتی كه خوبان برای شاد زیستن در نظر دارند.

 1-زندگی راغیر از اسباب زندگی میدانند لذا تنها برای زنده

ماندن تلاش نمیكنند بلكه برای حیات طیب نیز كوشش مینمایند

2-سختی های زندگی راعامل رشد خود میدانند در نتیجه باسختی

 ها ساخته می شوند .

3-از معنویات برای گذر سختی ها مدد می جویند.در نتیجه

ازسلاح صبر ونماز به خوبی بهره میبرند  .

(واستعینوبالصبروالصلوة)  

4-همیشه دیگران رااز خود بهتر وباتقوا تر میدانند

وبدینوسیله از دام تكبر وخود خواهی نجات می یابند .

5-حرف بدون دلیل نمی زنند وسخنی بدون دلیل نمی شنوند.

تا همیشه با منطق زندگی كنند نه با احساس.

6-انصاف را رعایت میكنند تا از كسی متنفر نگردندوبه خوبی

آنهارادر خاطر دارند تا آنها را همیشه دوست داشته باشند .

7-بدی دیگران را فراموش میكنند تا از كسی متنفر نگردند وبه

خوبی آنها رادر خاطر دارند تا انها راهمیشه دوست داشته باشند .

8-بدی خود رابه دیگران فراموش نمی كنند تا از كوتاهی خویش

حلالیت بطلبند .وخوبی خود رابه آنها از یاد میبرند تا با منت از

بین نبرند . 

9-به استعدادها وتوانایی هایی كه خداوند به آنها داده توجه

دارند .زیرا خود رابرتر ازموجودات خاكی می دانند. 

10-به امور معنوی بیش از مسائل مادی توجه دارند .

لذا به غذای روح بیش از غذای جسم اهمیت می دهند . 

11-با كسب روحیه انفاق وگذشت برنشاط خود می افزایند وبخل

 رااز تنگ نظری می دانند .

12-شجاعت اعتراف به بدی ها رادر خود تقویت می نمایند

 تا فریب نفس رونخورند . 

التماس دعانظرات()