تبلیغات
درد دل باخدا - ای خدای مهربون من

خداهمانی است كه مامیخواهیم.كاش ماهم همانی باشیم كه خد امی خواست ....یاعلی


Admin Logo
themebox Logo
طرح اصلی Samsung Galaxy S II اندروید 4تاریخ:دوشنبه 3 آبان 1389-08:12

نویسنده :آبجی زهرا

ای خدای مهربون من

سلام ...

حضرت علی ع می فرماید :

 

از گنجهاى بهشت; نیكى كردن و پنهان نمودن كارنیك و صبر بر مصیبتها

 

و نهان كردن گرفتاریها یعنى عدم شكایت از آنهااست.

 

بارالها برتو می آرم پناه

چون سپاه حرص برمن بست راه

 ازكمی صبروناخرسندیم

 برتوروآرم كه عاجز بندیم

 گر بداخلاقم وگر پر خواهشم

 ورغرورجاهلی رامیكشم

 گر نهادم دست در دست هوس

 دور گشتم از هدایت هرنفس

 خواب غفلت كرده سنگین پلك من

 وز تلكف اوفتادم درمحن

 گر كه حق راخوار میپنداشتم

 وركه باطل رامقدم داشتم

 پافشاریها نمودم برگناه

 خرد دیدم معصیتهای تباه

 گرعبادت درنگاهم سخت بود

 دل گریزان ازتوتیره بخت بود

 درقبال كارنیك دیگران

 ناسپاسی كردیم وسرگران

 باستمكاران اگربودیم یار

 ور ستمدیده رهاكردیم خوار

 گربدون علم صحبت كرده ایم

 حجت بیهوده ای آورده ایم

 بارالها جزتوغمخواری كجاست

 چون كمك خواهم مددكاری كجاست

 درمیان آرزوهای دراز

 شد دل غافل اسیر بند آز

 بارالها از تو میداریم امید

 بد سرشتیهااگردردل دمید

 باالها برتو می آرم پناه

 زندگیم رابدین سختی مخواه

 تومشوراضی كه در هنگام مرگ

 رخت بربندم بدون سازوبرگ

 بارالها خواهمت راه گریز

 تانگیری سخت روز رستخیز

 چون تو هستی دستگیرورهنما

 برمحمدوآل اورحمت نما

 ازتمام آن امور ناگوار

 هم من وهم دیگران رادور دار

 مؤمنان رادر پناه خود كشان

 مهربانی .مهربانیشان چشان

 

**************************************

امام علی ع می فرماید :

 

روزگار دوروز است

تو از اجل خویش پیشی نخواهی گرفت

 و آنچه كه روزی تو نیست به تو نخواهد

رسید و بدان كه روزگار دو روز است .

روزی به سود تو و روزی به زیان تو و

 همانا دنیا خانه دگرگونی هاست و

آنچه كه به سود تو و از آن توست

هرچند ناتوان باشی خود را به تو خواهد

 رساند و آنچه كه به زیان توست هرچند

توانا باشی آ ن را دفع نمی توانی كرد.

 

 التماس دعانظرات()