تبلیغات
درد دل باخدا - حكمت خدا

خداهمانی است كه مامیخواهیم.كاش ماهم همانی باشیم كه خد امی خواست ....یاعلی


Admin Logo
themebox Logo
طرح اصلی Samsung Galaxy S II اندروید 4تاریخ:شنبه 6 آذر 1389-13:15

نویسنده :آبجی زهرا

حكمت خدا

امام علی ع می فرمایند:

بزرگترین عیب انسان آن است كه عیب جویی كنی به

چیزی كه نظیرش درتونیز هست.

 

حکمت خدا


تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این جزیره دور افتاده، افتاده بود.

او هر روز را به امید کشتی نجات، ساحل را و افق را به تماشا می

نشست. سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها كلبه ای ساخت تا خود

 را از خطرات مصون بدارد و در آن لختی بیاساید. اما هنگامی که در

اولین شب آرامش در جستجوی غذا بود، از دور دید كه كلبه اش در حال

 سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود. بدترین اتفاق ممكن

افتاده و همه چیز از دست رفته بود. از شدت خشم و اندوه در جا خشك

اش زد. فریاد زد: « خدایــــــــــــا! چطور راضی شدی با من چنین كاری

بكنی؟ » صبح روز بعد با صدای بوق كشتی ای كه به ساحل نزدیك می

شد از خواب پرید. كشتی ای آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، و

حیران بودنجات دهندگان می گفتند: "خدا خواست که ما دیشب آن آتشی

را که روشن کرده بودی ببینیم"

التماس دعانظرات()